Läget i landet

Läget i landet
Självstyrelse- och samverkansorganen utgör ett viktigt inslag i arbetet för hållbar tillväxt och sysselsättning. Syftet med denna skrift är att sprida kunskap om självstyrelse- och samverkansorganens roll, uppgifter och organisation.

Regionaliseringen har fått stort genomslag i Sverige det senaste decenniet och den regionala nivån förändras. Nya regionbildningar tar form, vissa samarbeten övergår i nya formella regioner, andra fortsätter som nätverk eller permanent i olika samverkansorgan. Skälen till förändringen finns i samhällets utveckling. Strukturförändringar, regionförstoring, fokus på ekonomisk tillväxt och EU:s inflytande kräver nya grepp. En utvecklings- och tillväxtpolitik som är lika för hela landet passar dåligt i de enskilda regionerna och gynnar inte landets tillväxt. Effektivitet, konkurrenskraft och demokrati har blivit ledord för regionaliseringen.  

Läget i landet (pdf)


Sveriges kommuner och landsting 2009