Turism

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Turism leds av Åse Sundström (fp), Arjeplog.

Ordförande

Åse Sundström (fp), Arjeplog

Ledamöter

Marita Fransson (s), Lycksele
Lars Olov Olsson (s), Örnsköldsvik
Birgitta Persson (s), Överkalix
Malte Hellström (sjvp), Bonässund
Ulf Ottosson (c), Arjeplog
Jonny Kärkkäinen (kd), Vilhelmina
Joakim Wallström (v), Skellefteå
Christer Rönnlund (m), Lycksele
Rune Wästerby (mp), Skellefteå

Huvudsekreterare

Thomas Carlsson, Region Västerbotten 

090-16 57 40
070-266 37 00
thomas.carlsson@regionvasterbotten.se