Trafik

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Trafik leds av Erik Sedig (kd ), Vännäsby.

 

Ordförande

Erik Sedig (kd), Vännäsby

Ledamöter

Harriet Classon (s), Skellefteå
Bengt Niska (s), Pajala
Benny Eriksson (s), Timrå
Lars-Erik Nordin (c), Timrå
Per Wahlberg (m), Sundsvall
Ylva Mjärdell (fp), Luleå
Mikael Strandman (v), Örnsköldsvik
Rolf Andersson (mp), Noraström
Lennart Nyberg (sjvp), Härnösand

Huvudsekreterare

Maria Höglander, Länstrafiken Västerbotten

0950-239 06
maria.hoglander@lanstrafikeniac.se