Näringsliv och innovationer

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Näringsliv och innovationer leds av Lennart Gustavsson (v), Malå.

Ordförande

Lennart Gustavsson (v), Malå

Ledamöter

Lennart Holmlund (s), Umeå
Agneta Lundberg (s), Örnsköldsvik
Kenneth Stålnacke (s), Kiruna
Björn Lundkvist (sjvp), Kiruna
Philip Cohen (fp), Skellefteå
Maria Kristoffersson (c), Vilhelmina
Margareta Törelid Haapaniemi (kd), Övertorneå
Mattias Karlsson (m), Luleå
Kristina Enholm (mp), Töre 

Huvudsekreterare

Hans Gillgren, Landstinget i Västernorrland

060-17 11 31
070-399 18 60
hans.gillgren@gillark.se