Miljö och energi

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Miljö och energi leds av Dan Olsson (c), Örnsköldsvik.

Ordförande

Dan Olsson (c), Örnsköldsvik

Ledamöter

Bert Öhlund (s), Skellefteå
Ewa Lindstrand (s), Timrå
Helena Stenberg (s), Piteå
Göran Hedberg (sjvp), Boden
Kurt Fällman (fp), Lycksele
Roger Boork (kd), Bergeforsen
Iris Dimitri (v), Gällivare
Signar Hammargren (m), Luleå
Jan-Erik Engman (mp), Skellefteå

Huvudsekreterare

Lars Sandström, Norrbottens läns landsting

0920-28 43 39
070-368 81 42
lars.g.sandstrom@nll.se