Kultur

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Kultur leds av Erik Bergkvist (s), Umeå.

Ordförande

Erik Bergkvist (s), Umeå

Ledamöter

Lena Näslund (s), Örnsköldsvik
Sonja Harr (s), Kalix
Sven-Olov Edvinsson (c), Umeå
Torbjörn Olsson (m), Umeå
Mona Lundqvist (kd), Själevad
Britt-Marie Lövgren (fp), Umeå
Kjell Hanseklint (v), Skellefteå
Jutta Swärd (mp), Luleå
Gun Enquist-Öhman (sjvp), Bonässund

Huvudsekreterare

Anna Lassinantti, Västerbottens läns landsting

090-785 72 71
070-514 63 75
anna.lassinantti@vll.se