Internationellt samarbete

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Internationellt samarbete leds av Håkan Gilmark (m), Härnösand.

Ordförande

Håkan Gilmark (m), Härnösand

Ledamöter

Marie-Louise Rönnmark (s), Umeå
Stefan Dalin (s), Timrå
Agneta Lipkin (s) Kalix
Kenneth Backgård (sjvp), Boden
Ulla Norgren (fp), Sundsvall
Ewa-May Karlsson (c), Vindeln
Jan-Erik Ågren (kd), Sollefteå
Sara Selmros (v), Härnösand
Eva Goës (mp), Härnösand

Huvudsekreterare

Gustav Malmqvist

0611-800 44
070-663 04 42
gustav.malmqvist@lvn.se