Infrastruktur

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Infrastruktur leds av Peter Roslund (s), Piteå. 

Ordförande

Peter Roslund (s), Piteå

Ledamöter

Lilly Bäcklund (s), Lycksele
Hans Stenberg (s), Sundsvall
Per-Arne Kerttu (c), Haparanda
Eugen Karlsson (kd), Luleå
Bertil Jonsson (fp), Bonässund
Anders Rönnqvist (m), Haparanda
Stig Eriksson (v), Malmberget
Annika Eriksson (mp), Luleå
Kjell Åström (sjvp), Boden

Huvudsekreterare

Maria Öberg, Norrbottens läns landsting

0920-28 40 16
070-296 36 36
maria.o.oberg@nll.se

Infrastruktur på EU-nivå