Högspecialiserad vård

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Högspecialiserad vård leds av Ewa Söderberg (s), Sollefteå. 

Ordförande 

Ewa Söderberg (s), Sollefteå

Ledamöter

Gunilla Johansson (s), Lycksele
Leif Pettersson (s), Boden
Liv Granbom (m), Umeå
Ingrid Flodin (c), Älandsbro
Marianne Normark (fp), Umeå
Glenn Berggård (v), Luleå
Birgitta Nordvall (kd), Vindeln
Erik Söderlund
(mp), Kalix
Margareta Dahlén (sjvp), Kiruna

Huvudsekreterare

Per Skude, Landstinget Västernorrland

073-274 30 93