Hälso- och sjukvård för vuxna

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Hälso- och sjukvård för vuxna leds av Olle Edblom (c), Umeå.

Ordförande

Olle Edblom (c), Umeå

Ledamöter

Sig-Britt Ahl (s), Härnösand
Ulf Kero (s), Pajala
Greger Lindqvist (s), Dorotea
Staffan Eriksson (m), Luleå
Anders Mansten (fp), Kalix
Christina Höj Larsen (v), Härnösand
Robert Andersson (kd), Vidsel
Marie Nyberg (mp), Luleå
Bo Ek (sjvp), Kiruna

Huvudsekreterare

Monika Johansson, Landstinget Västernorrland

070-524 17 96