Hälso- och sjukvård för unga

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Hälso- och sjukvård för unga leds av Agneta Granström (mp), Harads.

Ordförande 

Agneta Granström (mp), Harads

Ledamöter

Kenneth Andersson (s), Ersmark
Elisabeth Strömqvist (s), Härnösand
Fredrik Lundh (s), Luleå
Margareta Tjärnlund (m), Älandsbro
Maria Wennberg (c) , Sollefteå
Per Dahlgren (fp), Lycksele
David Ahlqvist (v), Umeå
Anders Pettersson (kd), Boden
Erica Sahlin (sjvp), Härnösand

Huvudsekreterare

Britta Wallgren, Norrbottens läns landsting

070-329 43 60

britta.wallgren@nll.se