Hälso- och sjukvård för barn

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Hälso- och sjukvård för barn leds av Bernt Wallström (v), Arjeplog.

Ordförande

Bernt Wallström (v), Arjeplog

Ledamöter

Anders Öberg (s, Södra Sunderbyn
Åke Nilsson (s), Vilhelmina
Linnea Stenklyft (s), Sollefteå
Andreas Löwenhöök (m), Bureå
Crola Lidén (c), Luleå
Anne Kotavuopio (fp), Kiruna
Malin Skarin (kd), Sollefteå
Eva Andersson (mp), Noraström
Erika Sjöö (sjvp), Boden

Huvudsekreterare

Gunnar Persson, Norrbottens läns landsting

 070-666 17 98

gunnar.persson@nll.se