Hälso- och sjukvård för äldre

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Hälso- och sjukvård för äldre leds av Eva Bergström (s), Råneå.

Ordförande

Eva Bergström (s), Råneå

Ledamöter

Jan Johansson (s), Kramfors
Gunilla Åström (s), Skellefteå
André Nilsson Hugo (m), Arnäsvall
Erik Berg (c), Altersbruk
Sture Törnstam (fp), Sollefteå
Susanne Sundqvist (v), Sundsvall
Sture Eriksson (kd), Umeå
Anita Blomqvist (mp), Timrå
Gun Enquist-Öhman (sjvp), Bonässund

Huvudsekreterare

Mats Brännström, Västerbottens läns landsting

070-595 45 61