Forskning och högre utbildning

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Forskning och högre utbildning leds av Elisabet Lassen (s), Sollefteå.

Ordförande

Elisabet Lassen (s), Sollefteå 

Ledamöter

Levi Bergström (s), Umeå
Birgitta Larsson, Gällivare
Tommy Berggren (sjvp), Härnösand
Stefan Falck (fp), Sundsvall
Nils-Olov Lindfors (c), Luleå
Veronica Kerr (kd), Holmsund
Inga Granström (v), Piteå
Elisabeth Björnsdotter – Rahm (m), Lycksele
Lisa Dahlén (mp), Luleå

Huvudsekreterare

Anna Lindberg, Norrbottens läns landsting 

0920-28 41 81
070-368 81 41
anna.lindberg@nll.se