Folkhälsa

Norrstyrelsens arbetsgrupper har till uppgift att belysa sitt sakområde inför bildandet av den nya regionen. Utgångspunkter för arbetsgruppernas arbete är Norrstyrelsens verksamhetsidé. Arbetet indelas i tre faser:

1 Kartläggning och kunskapsuppbyggnad (hösten 2008)

2 Vision och mål (våren 2009)

3 Verksamhetsinriktning (hösten 2009)

Därefter överlämnar arbetsgrupperna sina förslagen till Norrstyrelsens arbetsutskott och styrelse, vilka i sin tur lägger fram ett samlat förslag till verksamhetsinriktning m m.

Arbetsgruppen för Folkhälsa leds av Harriet Hedlund (s), Umeå. 

Ordförande

Harriet Hedlund (s), Umeå. Tel 070-397 46 22. 

Ledamöter

Glenn Nordlund (s), Örnsköldsvik
Britt Westerlund (s), Luleå
Rolf Wessel (m), Gällivare
Kerstin Sjöström (c), Nyåker
Ingeborg Wiksten (fp), Sundsvall
Eve Högberg-Nilsson (v), Lycksele
Maud Westman (kd), Örnsköldsvik
Robert Winroth (mp), Umeå
Lennart Ojanlatva (sjvp), Kangos

Huvudsekreterare

Maria Falck, Västerbottens läns landsting. Tel 070-647 69 66